dunk.com.cn
   DUNK 货架      潮流资讯      折扣区      购物说明     

dunk.com.cn

Tags
   Vans Japan "Disco Pack" Sk8-Hi
    Post in 新 闻 by chen   Tags: vans   January 26, 2011

Vans Sk8-Hi Disco日本限定,以亮片布满整个鞋身组成vans经典棋格纹图案,璀璨夺目。双面可翻转的亮片设计只需轻抚鞋身,瞬间可改变鞋身颜色,绝对是个性风格朋友必备鞋款

本站所有商品均为正品
最后更新在2016-12-9 19:42:41
copyright 2006 www.dunk.com.cn · all rights reserved
津ICP备06002998号-1